ניתוחי מעקף תריסריון

13 שאלות גולשים בהמשך העמוד - לזימון תורים התקשרו 03-3741326

מעקף תריסריון הוא למעשה שם כולל לשני ניתוחי קיצור קיבה: ניתוח מעקף תריסריון על שם סקופינרו וניתוח ניתוח הטיה ביליופנקראטית עם מעקף תריסריון, הנבדלים ביניהם בצורת המעקף המבוצע בפועל, אך בשניהם התוצאה היא זהה והם נחשבים יעילים מאוד בדגש על השגת תוצאות ארוכות טווח.

שני ניתוחי מעקף התריסריון גורמים לירידה במשקל על ידי הקטנה משמעותית של של ספיגת מזון שומני בגוף ודחיית העיכול בפועל רק לחלקו התחתון של המעי הדק במקום שיתבצע עיכול המזון בקיבה ובתריסריון. את דחיית העיכול משיגים על ידי דחיית המפגש בין מיצי העיכול לבין המזון לסוף המעי הדק. הדבר גורם לירידה בכמות המזון הנספג בגוף, בדגש על שומנים, ולירידה במשקל. המזון שאינו נספג בגוף יצא בצואה ולכן, לאחר ניתוח מעקף תריסריון עשוי לגדול מספר היציאות ביום.

שני הניתוחים כוללים שני חלקים. בתחילה, מתבצעת כריתה של חלק מהקיבה לצורך הקטנת נפחה ולאחר מכן, מתבצע מעקף של רוב המעי הדק.

בדומה לניתוח שרוול ולניתוח מעקף קיבה, גם בניתוחי מעקף התריסריון ישנה הקטנה משמעותית של נפח הקיבה אך היתרון הנוסף שמביא איתו ניתוח מעקף תריסריון, שתורם לשמירה על תוצאות הניתוח לאורך זמן, הוא המעקף שיוצר תת ספיגה של המזון באופן בלתי הפיך לכל החיים. בניתוח שרוול ובניתוח מעקף קיבה, כאשר נכרת חלק מהקיבה, עם הזמן וכתלות בהתנהגותכם, יכולה להיגרם הרחבה מחודשת של הקיבה, דבר שיכול לגרום בסופו של דבר לעלייה חוזרת במשקל. גם בניתוחי מעקף התריסריון הרחבה זו יכולה לקרות, אך תת הספיגה של המזון, הנוצרת כתוצאה מהמעקף, תישאר נמוכה לכל חייכם והיא זו שמבטיחה שגם במידה ונצרכת כמות מזון גדולה יותר היא לא תיספג בגוף. כתוצאה מכך נמנעת עליה חוזרת במשקל.

ההבדל בין שני ניתוחי מעקף התריסריון הוא בשלב הראשון של הניתוח, בצורה שבה חותכים את הקיבה – לרוחב עד ליצירת קיבה קטנה יותר בנפח של כ300 סמ”ק, או לאורך, כמו בניתוח שרוול, ליצירת שרוול בנפח 150 סמ”ק.

כיצד מבוצעים ניתוחי מעקף תריסריון

בניתוח מעקף תריסריון על שם סקופינרו, הנקרא גם ניתוח הטיה ביליופנקראטית (BPD), מבצע המנתח כריתה של הקיבה לרוחב כך שחלק מנפחה מוסר ונשאר נפח קיבה קטן יותר.

נפח הקיבה החדשה שנוצרת בניתוח מעקף תריסריון הינו גדול יותר מאשר הכיס שנוצר בניתוח מעקף קיבה לדוגמה, ולכן ניתן להנות מאכילת כמות מזון גדולה יותר בארוחה אך הודות לביצוע מעקף התריסריון אין צורך לחשוש מעלייה במשקל.
כעת, לאחר שהקטינו את נפח הקיבה באופן משמעותי נותר לבצע את מעקף התריסריון שיוביל לתת ספיגה של המזון בגוף ובכך יוביל לירידה משמעותית יותר במשקל העודף.

ניתוחי קיצור קיבה

המנתח מבצע בשלב זה חתך לקראת סופו של המעי הדק.

למעשה, לאחר כריתת הקיבה ולאחר חתך זה מערכת העיכול מחולקת לשלושה חלקים:

  • חלק מספר 1- זהו נפחה החדש של הקיבה.
  • חלק מספר 2- זהו התריסריון ומירב המעי הדק.
  • חלק מספר 3- זהו חלקו הסופי של המעי הדק.

כעת מבצע המנתח את מעקף התריסריון על ידי חיבור חלק מספר 1, נפח הקיבה, אל חלק מספר 3, החלק הסופי של המעי הדק. כך למעשה נוצר מסלול מעבר למזון העובר מנפח הקיבה המוקטנת, ישירות אל סוף המעי הדק תוך שהוא “מדלג” על התריסריון ורוב המעי הדק – חלק מספר 2.

במסלול מעבר מזון זה, יכול להתבצע עיכול מוגבל של פחמימות וחלבונים. עם זאת, בשביל שהמזון יתעכל כראוי ויוכלו להיספג גם שומנים, התלויים במיצי מרה לשם עיכולם, יש צורך לחבר את התריסריון שמפריש את מיצי עיכול אלה אל מסלול מעבר המזון. בשל כך, מחברים את חלק מספר 2, הכולל את התריסריון ורוב המעי הדק, אל מסלול מעבר האוכל שנוצר. את החיבור של מבצעים אל סוף המעי הדק, עשרות סנטימטרים לפני סופו. כך נוצר מצב שהאוכל “פוגש” במיצי העיכול רק לקראת סופו של המעי הדק ולכן, האיזור בו מתבצע עיכול בפועל הוא קטן מאוד ומוביל לתת ספיגה של המזון בגוף.

ניתוח מעקף תריסריון

ניתוח מעקף תריסריון

בניתוח מעקף התריסריון השני, הנקרא ניתוח הטיה ביליופנקראטית עם מעקף תריסריון (BPD-DS), המנתח מבצע כריתה של הקיבה לאורך, כמו בניתוח שרוול, תוך השארת נפח של 150 סמ”ק, כמחצית מהנפח הנשאר בניתוח מעקף התריסריון על שם סקופינרו. דבר זה, מגביל עוד יותר את כמות המזון הנצרכת ותורם גם הוא לירידה במשקל. לאחר מכן, מתבצע חיתוך של המעי הדק מספר סנטימטרים לאחר שסתום השוער, שכזכור אחראי על ויסות מעבר המזון מהקיבה אל התריסריון כך שחלק קטן מהתריסריון נשאר מחובר אל שרוול הקיבה.מתבצע חיתוך נוסף של המעי הדק עשרות סנטימטרים לפני סופו.

לאחר ביצוע כריתת נפח הקיבה וחיתוך המעי הדק מתקבלים שלושה חלקים:

  • חלק מספר 1- זהו שרוול הקיבה וחלק קטן מהתריסריון.
  • חלק מספר 2- זהו רוב המעי הדק, ובו עוברים מיצי העיכול המגיעים מהתריסריון.
  • חלק מספר 3- זהו סופו של המעי הדק.

את חלק מספר 1, שרוול הקיבה ומעט מהתריסריון מחבר המנתח אל חלק מספר 3, סופו של המעי הדק.. גם כאן, בדומה לניתוח מעקף תריסריון על שם סקופינרו, נוצר נתיב למעבר המזון מהקיבה, דרך שסתום השוער וחלק קטן של התריסריון ישירות אל חלקו הסופי של המעי הדק. מיצי העיכול, המופרשים מהלבלב והכבד אל התריסריון, מופרדים מנתיב מעבר המזון ומצויים בחלק מספר 2. כעת מחבר המנתח את חלק מספר 2 שהוא למעשה רוב המעי הדק אל חלק מספר 3- סופו של המעי הדק לצורך יצירת מפגש בין המזון הנאכל לבין מיצי העיכול. בשונה מניתוח מעקף התריסריון על שם סקופינרו חיבור זה נעשה מספר סנטימטרים גדול יותר לפני סוף המעי הדק דבר המוביל בפועל לאיזור ספיגת מזון גדול יותר מאשר בניתוח מעקף תריסריון על שם סקופינרו.

למעשה, חלקו הראשון של הניתוח וכריתת הקיבה לצורת שרוול הינה הבסיס לניתוח השרוול שנעשה כיום כניתוח קיצור קיבה העומד בפני עצמו.

בשני הניתוחים, מאחר שלא מתבצעת כריתה של המעי הדק אלא רק שינוי במסלול מעבר המזון במערכת העיכול על ידי ביצוע מעקף, חלק זה של הניתוח יכול להיות הפיך במידת הצורך לדוגמה, במידה ואחרי הניתוח הקטנת הספיגה של המזון בגוף גורמת למחסור בחלבונים.

בשונה מניתוח מעקף קיבה, בו מסלול העיכול החדש שנוצר עוקף את רוב נפח הקיבה, בניתוח מעקף תריסריון רוב נפח הקיבה מוסר לחלוטין ומסלול העיכול החדש מוביל לעיקוף של התריסריון ורוב המעי הדק.

יתרונות ניתוחי מעקף תריסריון

יתרונות שני סוגי ניתוחים בריאטריים אלה הם בשמירה על תוצאות לטווח ארוך והורדה משמעותית במשקל הודות לשילוב בין שני העקרונות המנחים בניתוחים בריאטריים – הקטנת נפח הקיבה, המשותף לכל הניתוחים הבריאטריים, והקטנה משמעותית של ספיגת המזון לצמיתות, עיקרון שאינו קיים בניתוחים בריאטריים אחרים.

כיס הקיבה הנוצר בניתוחים אלה גדול יותר מאשר בניתוחים בריאטריים אחרים ולכן, תוכלו לאכול מנות גדולות יותר אך עדיין ללא חשש מעליה חוזרת במשקל.

שמירה על שסתום השוער גורם לעיכול טוב יותר בקיבה ומונע את תסמונת ההצפה שיכולה להופיע בניתוחים כמו מעקף הקיבה בשל הסרת שסתום השוער.

הסרת חלק גדול מהקיבה מביאה לירידה בהורמון הרעב ולכן תחושת השובע מורגשת מהר יותר.

בנוסף, אחרי ניתוח מעקף תריסריון נרשמת ירידה משמעותית מאוד במשקל של כ- 70%-80% מהמשקל העודף.

חסרונות ניתוחי מעקף תריסריון

חסרונם העיקרי של שני ניתוחים אלה הוא היותם מסובכים יותר באופן יחסי לשאר הניתוחים הבריאטריים המוצעים כיום. את שני ניתוחי מעקף התריסריון קשה לבצע בשיטה הלפרוסקופית, ונדרש זמן רב כדי ללמוד את טכניקות הביצוע שלהם. מסיבה זו, יש רק מעט מרכזים רפואיים בעולם ובארץ המבצעים את שני סוגי הניתוחים האלה.

הירידה במשקל היא יחסית איטית ומושגות תוצאות מיטביות כשנתיים, ולעיתים אף יותר, לאחר הניתוח.

מאחר ומהות הניתוח היא למעשה הרחקת התריסריון וניטרולו יש צורך בנטילת ויטמינים כל החיים כתוצאה מתת ספיגה שלהם בתריסריון.

קיים סיכון של דליפה מנקודת חיבור המעי אך ניתן להקטין משמעותית את סיכון, עד ל-1%, על ידי ביצוע הניתוח אצל מנתח מיומן ומנוסה.

בשל חוסר ספיגת שומנים יכולה להיות הגברה במספר היציאות ביום אך ברוב המקרים דווח על לא יותר מ-3 יציאות ביום.

למי מתאימים ניתוחי מעקף תריסריון?

ניתוחים אלה יתאימו לכם בעיקר אם מסת גופכם גבוהה במיוחד, כלומר ערך ה- BMI שלכם גבוה מ-50 שכן, סיכויי ההצלחה של ניתוחים בריאטריים אחרים יהיו פחות טובים במקרה זה. לצורך הורדת רמת הסיכון הכרוכה בניתוח, ניתן לבצע ניתוחים אלה בשני שלבים בשלב הראשון הקטנת נפח הקיבה ולאחר מכן, ניתוח נוסף של ביצוע המעקף בפועל על מנת לגרום לירידה בספיגת המזון בגוף. סיכויי ההצלחה של ניתוחים אלה הוא גבוה מאוד ועומד על כ-95%-97%.נתונים אלה מתייחסים לאחוז המנוחים שהצליחו להשיל אחוזי משקל הגבוהים מ50% והצליחו לשמור על תוצאות ההרזייה למספר שנים.

במידה ואתם סובלים משיעור גבוה של כולסטרול בדם הניתוח הזה יכול להתאים לכם במיוחד.

במידה ואתם ניזונים ממזון עשיר בשומנים ובחלבונים ניתוחים אלה יכולים להיות פיתרון לספיגת השומן בגוף.

חשוב לדעת כי ניתוחים אלה לא מתאימים לכם במידה ואתם טבעוניים או צמחוניים. במקרה זה צריכת החלבונים שלכם נמוכה וניתוח זה עלול להוריד עוד יותר את רמת הספיגה של החלבונים בגופכם. במידה ואתם סובלים מרמת ויטמינים נמוכה בגופכם עדיף להמנע מניתוח מסוג זה וכן, במידה ואתם סובלים ממחלות מעיים שונות או שעברתם מספר ניתוחים בעבר במעיים.

יש לכם שאלה? כתבו לנו ותקבלו תשובה אישית בדוא"ל מהרופא


קראתי והסכמתי לתנאי השימוש

13 שאלות גולשים בהמשך העמוד

07/03/2019

מה ההבדל בין מיני מעקף למעקף תרסריון

לפני 7 שנים עברתי שרוול, ובשנה האחרונה משמינה מחדש. המנתחת המליצה מיני מעקף. אני מבינה היום שללא פרוצדורה שתגביל אותי לאורך שנים, אשמין שוב. קראתי שמעקף תריסריון משיג מטרה זו אבל הוא מסובך ומסוכן. אני מתקשה להבין מה מבדיל בין מיני מעקף למעקף תרסריון. הרי גם מיני עוקף את התריסריון, לא? . מה הסיבה שאחרי מיני עדיין יש סכנת השמנה? תודה

ד"ר רועי ענבר
לאוריאנה שלום,
במעקף תריסריון מבצעים שרוול , ומעקף ארוך של התריסריון והמעי הדק המקורב.
במיני מעקף מבצעים פאוץ של כ10-15 סמ קיבה ומחברים אליו את המעי הדק בחיבור אחד
תוך מעקף התריסריון ו1.5-2 מטר מעי.
אכן מעקף תריסריון קיצוני יותר , ומורכב יותר טכנית. יתרונו הוא בכך ששוער הקיבה מתפקד וכן שמרה אינה מגיעה לקיבה ולושט.
מיני מעקף פשוט יותר, עם חסרון פוטנציאלי של מרה בושט .
עם זאת מיני מעקף מאפשר ירידה טובה יותר משרוול ומעקף ואחוזי השמנה חוזרת קטנים מאוד-כ1-2 אחוז בניתוח ראשוני.
ניתן להשמין אחרי כל סוג ניתוח במידה ואוכלים מתוק או שומני ולא מקפידים על פעילות גופנית.
2 האופציות קיימות, אני הייתי ממליץ על מיני מעקף .
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
02/06/2017

ניתוח תריסריון

שלום,

הגבוה שלי 157 ומשקלי 85 ק”ג BMI – 34
עשיתי דיאטות כל החיים ועכשיו אני בשיא המשקל שלי, עליתי 15 ק”ג בשלושת החודשים האחרונים.
אני מעוניינת לעשות ניתוח תריסריון, האם זה אפשרי בנתונים שלי?

ד"ר רועי ענבר
לזהבית שלום,
ממשקל 86 קג ומעלה בתוספת מחלה הקשורה בהשמנה תוכלי להיות מועמדת לניתוח. אם את
מתכוונת למעקף תריסריון , זהו ניתוח קיצוני מאוד למשקלים קיצוניים ואינו מתאים לך.
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
20/02/2017

השמנה לאחר שרוול

שלום אני כחמש שנים לאחר ניתוח שרוול ,בשיא ירדתי כ45 ק”ג ושקלתי 95 ק”ג היום אני שוקל 110 ק”ג שזה 25 ק”ג פחות מהמשקל הכי גבוה שהגעתי עליו , בנוסף אני סובל מצרבות קשות שמאוזנות עם אומפרדקס פעמיים ביום , שאלתי איזה ניתוח יתאים לי הbmi שלי היום הוא כמעט 32 וסובל מכאבי גב קשים ללא כולסטרול או סכרת

ד"ר רועי ענבר
לנתי שלום,
הניתוח המתאים לך הוא מעקף קיבה שיפתור את שתי הבעיות-עלייה במשקל וצרבות.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
16/02/2017

הרופא הציע לי לעשות ניתוח מיני מעקף

הרופא הציע לי לעשות ניתוח מיני מעקף.האים לא כדאי לעשות ניתוח מעקף?
בבדיקת גסטרו נמצא כי יש דלקת בוושט בדרגה 3
רונן בן 48 גובה 164 משקל 120 סובל מדום נשימה בשינה bmi 40

ד"ר רועי ענבר
.
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
16/02/2017

הרופא הציע לי לעשות ניתוח מיני מעקף

הרופא הציע לי לעשות ניתוח מיני מעקף.האים לא כדאי לעשות ניתוח מעקף?
בבדיקת גסטרו נמצא כי יש דלקת בוושט בדרגה 3

ד"ר רועי ענבר
לרונן שלום,
אתה מתאר מחלת רפלוקס קשה מאוד, ומכייוון שהניתוח הטוב ביותר לרפלוקס והמוכח ביותר זה שנים הוא מעקף קיבה,הרי שהייתי ממליץ עליו עבורך.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
27/08/2016

ניתוח מעקף תרסריון לאחר ניתוח שרוול

שלום אני בת 42 1.60 משקל לאחר הורדה היה 58 ועכשיו יש עליה והגעתי ל73 אני מפחדת שיחזור לי כל המשקל 120 קילו האם מותר לי ניתוח שני מעקף תרסריון

ד"ר רועי ענבר
לשרון שלום,
תחילה הייתי ממליץ לך לעשות מאמץ בעזרת דיאטנית ופעילות גופנית, קבוצת תמיכה וכדומה
על מנת לא לעלות במשקל.
במידה ולא תצליחי , והbmi שלך יעלה ל30 ומעלה, את זכאית באופן עקרוני לניתוח חוזר.
מעקף תריסריון הוא אופציה אפשרית לאחר שרוול קיבה שנכשל.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
13/04/2016

מעקף תריסריון

היי אני לאחר שני ניתוחים שכשלו,הראשון שרוול והשני מעקף קיבה …אני עדיין אוכלת בכמויות קטנות לא יכולה להעמיס על עצמי,אני חולת סכרת שמזריקה אינסולין ועדיין שוקלת המון ..אני רוצה לעשות מעקף תריסריון הבנתי שזה מה שיוכל לסייע לי וכן אני יודעת שזה לא פיתרון קסם הניתוח אבל חייבת את העזרה כי בעצמי לא הולך…
שאלתי היא
1)האם ניתן לבצע ניתוח שלישי?
2) מה סיכויי ההצלחה?
3)איזה בדיקות צריך לעשות במידה וכן אפשרי כדי להגיע מוכנה…

תודה ויום טוב

ד"ר רועי ענבר
לסיגי שלום,
להערכתי במקרה שלך אין אפשרות לניתוח שלישי.קיימת אפשרות טכנית כזאת אך היא מסובכת מאוד ולא ברורים סיכויי ההצלחה.
ממליץ לך להתייעץ עם פרופ אנדרי קידר בבילינסון לבחינת האפשרויות.
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
16/12/2015

ספיגת תרופות כרוניות בגוף האדם לאחר נתוח מעקף קיבה

אני גבר בן 68.חולה סוכרת סוג2 מזה 18 שנה.
לפני כשלוש שנים עברתי בישראל,בבית חולים צבורי,נתוח מעקף קיבה בהצלחה מרובה. BMI לפני הנתוח=36 וגורמי סכון. BMI אחרי שנתיים=24. הבעיה= a1c היה במגמת ירידה עד 7.9 אך נעצר.וזאת,למרות הקפדה על תזונה נכונה ולקיחת תרופות פומיות= פורקסיגה*1(בבקר),מטפורמין*2(אחד בבקר+אחד בערב),טריטייס5 מ”ג*1(בבקר). ,מולטיויטמין B, ברזל עדין (בצהריים), אומניק אוקאס*1(בערב). בסך הכל, הרגשתי מצוינת. אך יש בי שני חששות: האחד, שלא כל מה שאני נוטל פומית אכן נספג.והשני,שיש בדיקות שעלי לעשות מעבר לבדיקות הדם השגרתיות בקופ”ח (ביוכימיה ותמונת דם המטולוגית).
אודה לך מאד מאד על תשובה מפורטת וסבלנית. וכן,כיצד ניתן לשפר עוד יותר את ה HbA1c% ?

ד"ר רועי ענבר
לזלמן שלום,
ברכותיי על הירידה המצויינת במשקל ועל המוטיבציה הגבוהה שאתה מגלה.
ניתוח מעקף קיבה הוא הניתוח הנחשב כטוב ביותר לסכרתיים ,עם אחוזים יפים של רמיסיה או שיפור במצב הסכרת. עם זאת רק כ40 אחוז זוכים לרמיסיה מלאה ואינם זקוקים יותר לתרופות, אחוז דומה משפר מאוד את מצבו וזקוק לפחות תרופות.
כאשר הסכרת היא במצב קשה לפני הניתוח ובמיוחד שהייתה משך זמן ארוך,נפגעים הסיכויים להחלמה אופטימאלית.
אין בעייה בספיגת התרופות לאחר מעקף קיבה, אם היתה בעייה כזאת לא היינו מנתחים חולים סכרתיים
כיוון שרובם צורכים תרופות גם לאחר הניתוח.
הבדיקות השגרתיות לאחר ניתוח הן מספיקות, כימיה מלאה ספירת דם , המוגלובין מסוכרר,וכן ויטמין די, בי 12, חומצה פולית, ברזל ופריטין.
פעילות גופנית יכולה לסייע רבות בשיפור הסכרת , וכן יעוץ הדוק של דיאטנית ואנדוקרינולוג.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
03/10/2015

קיצור קיבה חוזר או ניתוח תרסריון

שלום לך דר אני עשיתי לפני שלוש שנים קיצור קיבה שרוול ירדתי 25 קילו ועכשיו עליתי 10 קילו האם ניתוח תרסריון או שרוול שני יעזור לי וגם רציתי לשאול אם אני יכולה לעשות אותו בכלל

ד"ר רועי ענבר
ללולי שלום,
באופן עקרוני מגיע לך ניתוח חוזר כיוון שהראשון נכשל. ההחלטה הסופית לגבי מועמדות היא כמובן עי הועדה הבריאטרית לאחר בדיקות וראיונות עי הצוות.
ישנן מספר אופציות-מעקף קיבה , מעקף תריסריון ,וגם שרוול חוזר. שתי הראשונות עדיפות לדעתי,
והבחירה בינהן תיעשה עי הצוות בהתייעצות איתך.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
04/09/2015

סיבוכים וכאבים שמלווה בהקאות

ב2012 עברתי שרוול קיבה , בסורוקה בבאר שבע
אחרי 3 חודשים גילתי שהיה לי דלף, הידבקות
ובאיכילוב המירו לי למעקף קיבה
הכל טוב ויפה, לפני שנה וקצת ב2014 פתאום אושפזתי
עקב חסימת מעיים, הידבקות ובקע
ועברה שנה מאז השחרור, ובשבוע האחרון
אני מאושפזת עקב דלקת במעי הדק, והם אינם מוצאים
את הנסיבות להקאות ולכאבי התופת, עברתי גסטרו – לדבריהם הכל תקין
מה יכול להיות הנסיבות להקאות, להיכווצות הבטן
ולכאבי התופת שאני עוברת?
והאם בסיטואציה הזו מומלץ לעבור מעקף תריסריון
על מנת להתרחק מפעולת המערכת העיכול במעיים?
אני נואשת, סובלת מכאבים. (אני עדיין מאושפזת)
אני בסיטואציה שאני מחפשת תשובות, מנסה הכל בשביל לעזור לעצמי

ד"ר רועי ענבר
ללילך שלום,
המקרה שלך מורכב ואין לי אפשרות לעזור לך ללא בדיקה והסתכלות על ההדמיות והגסטרוסקופיה שביצעת.
אחד הסיבוכים השכיחים לאחר מעקף קיבה הוא בקע פנימי , שלעיתים קרובות לא נראה בהדמיות,
וגורם לסימפטומים שהולכים ובאים, אך אני משוכנע שהצוות המטפל מודע לכך .
יש צורך בסבלנות ושיתוף פעולה עם הצוות המטפל, ולבסוף אני משוכנע שהבעייה תימצא ותיפתר.
החלמה מהירה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
15/08/2015

עברתי נתוח טבעת לפני 12 שנה

עברתי נתוח טבעת לפני 12 שנה בשנתיים אחרונות עליתי שוב במשקל האם אפשר ניתן לעבור נתוח מעקף טרסריון ארחי נתוח טבעת

ד"ר רועי ענבר
לאייל שלום,
ניתוח מעקף תריסריון הוא ניתוח קיצוני מאוד ומתאים לקבוצה מצומצמת של מטופלים.
ניתוח נפוץ יותר הוא מעקף קיבה , שניתן בהחלט לבצעו אחרי טבעת , ויש לו אחוזי הצלחה גבוהים.
ממליץ לך לפנות למרפאה בריאטרית על מנת להיבדק ולהחליט על סוג הניתוח המתאים לך.
בהצלחה,
ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
03/07/2014

מעקף תריסריון

שלום. אני בת 24, bmi 36.5. יש מחלות נילוות. כולסטרול מאוד גבוה,שומנים בדם,כבד שומני,שחלות פוליציסטיות. כרגע אני כבר לקראת סוף התהליך לקבלת אישור לניתוח. אני מאוד רוצה מעקף תריסריון. האם יאשרו לי? מומלץ לי תריסריון עם bmi כמו שלי והמחלות הנילוות? כול החיים סובלת ממישקל עודף..ירדתי לבד 30 קילו ועליתי חצי..מרגישה שעם ניתוח או בלי כול החיים אפחד ואתמודד עם המישקל…לכן לדעתי תריסריון יוריד ממני את הפחד לתמיד שמתישהו אהיה שוב שמנה.. כי הבנתי שבשרוול כשהוא מתרחב קצת אז עולים עם הזמן וכנ״ל גם מעקף קיבה. עם כבר ניתוח אז אחד ולתמיד. כמו כן,יש איזה רופא שעושה תריסריון במרכז שעובד עם מאוחדת? ראיתי רק כאלה בצפון :( מיואשת ומפחדת שאין במרכז רופא שעושה תריסריון ושהוא בהסכם עם מאוחדת.

ועוד שאלה קטנה..עם אני עוברת ועדה באסותא נניח..זה תקף רק לאסותא? או שאחרי זה אוכל להיתנתח בכול בית חולים שארצה?

ד"ר רועי ענבר

לנינה שלום,

מעקף תריסריון נועד לבעלי עודף משקל קיצוני בלבד והוא נדיר יחסית. גם במנותחים עם עודף משקל קיצוני יש כעשרה אחוז סיבוכים קשים של תת תזונה בעקבות הניתוח המצריכים אשפוזים ואף ניתוחים חוזרים.

ברוב המנותחים יש שלשולים עקב תת ספיגה.

באיזור המרכז מבצע את הניתוח דר אנדרי קידר מבילינסון אך כאמור זה אינו הניתוח בשבילך.


ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.
01/05/2014

ניתוח תריסריון

שלום,
רציתי לדעת האם ישנה אפשרות לאדם שעבר ניתוח מעקף לפני מספר שנים והחל בעלייה במשקל שוב,
לעבור ניתוח תריסריון?

ד"ר רועי ענבר

ליסמין שלום,

מעקף תריסריון מתחיל ביצירת שרוול קיבה ,בדרך כלל מעט רחב יותר מניתוחי השרוול הרגילים,ואז מבצעים את מעקף התריסריון עם השקות של והקיבה לשרוול הקיבה ובין קטעי המעי הדק.

חלק להפוך מעקף קיבה למעקב תריסריון יש צורך בחיבור מחודש של הקיבה,ואז יצירת שרוול וביצוע מעקף של המעי הדק,זוהי פרוצדורה מסובכת מאוד ומסוכנת.

ניתן באופן תיאורטי לעשות זאת,אני אינני מכיר מישהו שעושה זאת באופן סדיר.

ישנן אופציות אחרות כמו הקטנה של. פאוץ קיבה שהתרחב,הנחת טבעת על המעקף ועוד.


ד"ר רועי ענבר
אחראי תחום השמנת יתר בכירורגית ב' , בית החולים מאיר.

שאלות נוספות בנושא: ניתוחי מעקף תריסריון

לחצו על הלינקים וצפו בשאלות של גולשים בנושאים השונים